Dierenkliniek Assen
 

Medische informatie

Een korte uitleg over medische ingrepen...


Waarom hebben we uw gegevens nodig:

Kort gezegd voor identificatie van u en uw huisdieren, documentatie van ons handelen en communicatie met u.
Om een klantenkaart aan te maken hebben we een aantal gegevens van u nodig. Met de klantenkaart kunnen we bijhouden welke diensten we aan u verleend hebben. Met deze gegevens kunnen we met u communiceren via post, telefoon of e-mail.
Aan deze klantenkaart voegen we de patiëntenkaart van uw huisdieren toe. Op deze kaart houden we de medische gegevens van uw huisdier bij en houden we hier bij welke medicatie er is voorgeschreven.
Ook moeten we uw financiële historie bijhouden. Dit laatste ook omdat wet- en regelgeving ons verplicht deze gegevens te bewaren.


Welke gegevens vragen we van u?

Voor het aanmaken van een klantenkaart vragen we:
Naam, adres, postcode en woonplaats (NAW), telefoonnummer (’s) waarop we u kunnen bereiken en uw E-mailadres.

Van uw huisdier vragen we:
Naam, diersoort, ras, geslacht, geboorte datum, chipnummer (indien aanwezig), lichaamsgewicht, kleur, vachttype en of er een huisdierverzekering is afgesloten.


Moet u deze gegevens afgeven?

Daar is geen verplichting toe, maar dan kunnen we u niet helpen.
Met het afgeven van de bovenstaande gegevens geeft u uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te verwerken en te bewaren.


Wat doen we met uw gegevens?

Deze worden opgeslagen in onze praktijk management software. Ze worden uitsluitend gebruikt voor het doel waar u ze voor heeft afgegeven.
Klantgegevens worden verwijderd indien ze langer dan 7 jaar niet meer actief zijn.


Delen we uw gegevens met andere partijen?

Ja, wij werken samen met een aantal partijen:

  • Onze praktijk software is een cloud-based programma van de firma Idexx-Animana. In onze opdracht verwerken en bewaren zij uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze aan hen zijn toevertrouwd. Zij gebruiken de aangeboden data wel in geanonimiseerde vorm voor analyse en statistiek doeleinden.

  • Uw NAW en diergegevens worden gebruikt door verwerkingspartners zoals externe laboratoria, humane apotheek en farmaceuten, als we speciaal voor uw dier medicijnen moeten aanvragen. Dit in overleg en met toestemming van u.

  • De praktijken in onze diensten groep: Dierenartspraktijk Anna Deen en Dierenkliniek de Roldertoren en de verwijskliniek De Tweede Lijn kunnen bij spoedgevallen zonder onze tussenkomst de patiëntgegevens inzien van uw huisdier, echter niet uw klantgegevens. Dit is echter alleen mogelijk na uw uitdrukkelijk verzoek door het geven van uw postcode en huisnummer.

  • Indien wij uw huisdier doorverwijzen naar een veterinair specialist kunnen we uw klantgegevens en patiëntgegevens naar hen doorsturen. Dit ook uitsluitend op uw uitdrukkelijk verzoek.

  • Voor het sturen van gepersonifieerde oproepkaarten gebruiken wij de firma Personal Card. Zij verwerken uw NAW gegevens en de naam, diersoort en vaccinatieoproep-gegevens voor het aanmaken van herinneringskaarten. Deze gegevens worden door hen niet bewaard.

  • Via de firma Vetstoria bieden we de mogelijkheid om on-line afspraken te maken. Middels hun platform krijgt u beperkte toegang tot onze agenda. De gegevens die u invult bij het maken van een afspraak zorgen dat u en uw huisdier in ons systeem gevonden kunnen worden om vervolgens op de door u gekozen datum en tijd in de agenda gezet te worden. Uw e-mail adres wordt gebruikt om een bevestiging te sturen. Indien u nog niet bij ons bekend bent wordt u anoniem vermeld als “nieuwe klant”. Als u zich meld voor de afspraak wordt uw klantenkaart aangemaakt en u op uw uitdrukkelijk verzoek in ons bestand opgenomen.

  • Bij het op uw verzoek plaatsen van een ID chip geeft u toestemming om deze via ons te registreren bij de Nederlandse Databank voor Gezelschapsdieren.

Met alle betrokken partijen hebben we, indien van toepassing, een verwerkingsovereenkomst gesloten, wat inhoudt dat ook zij verklaren volgens de nieuwe AVG richtlijnen te werken. Zij staan er voor in dat uw gegevens goed beveiligd zijn.


Zijn uw gegevens veilig?

Wij zorgen voor beveiliging van uw gegevens op verschillende manieren:

  • Communicatie met de server waar onze software op draait via een beveiligde verbinding, IP gecontroleerd en uitsluiten toegankelijk met wachtwoorden.

  • Onze computersystemen worden 24/7 gemonitord door een ICT bedrijf om ze up to date te houden en om technische mankementen voor te zijn.

  • Ons netwerk wordt afgeschermd van potentiele indringers door een professionele managed-firewall oplossing die 24/7 gemonitord wordt.


Het blijven uw gegevens!

U heeft ten alle tijden het recht op inzage in uw gegevens en de mogelijkheid om uw gegevens te laten verwijderen of door te sturen naar een andere partij ( dataprobabiliteit ).
Na identiteitscontrole wordt er met u bepaald om welke gegevens het gaat en wat er mee moet gebeuren.

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in