Dierenkliniek Assen
 

Medische informatie

Een korte uitleg over medische ingrepen...

Vaccineren
Vaccineren is een belangrijk onderdeel om uw hond te beschermen tegen ziektes. Dankzij vaccinaties komen ziektes zoals besmettelijke leverziekte, hondenziekte en kattenziekte nauwelijks meer voor in Nederland. Hoewel in onze ogen de vaccinatie zeer veilig en zeer effectief is, is er een toenemende vraag om zo min mogelijk vaccinaties te geven. De intervallen tussen vaccinaties worden meestal door de fabrikant aangegeven om bescherming te garanderen. Een andere manier om de bescherming te bepalen is de titerbepaling.

Wat is een Titerbepaling?
Bij deze snel-test wordt er bloed afgenomen. Bij de hond word hierin de hoeveelheid antilichamen tegen Parvo, Hondenziekte en Besmettelijke leverziekte aangetoond. Bij de kat worden de hoeveelheid antilichamen tegen Kattenziekte en 2 veroorzakers van Niesziekte bepaald. De test geeft een kleurreactie bij aanwezigheid van antistoffen. Aan de hand van de intensiteit van de kleurreactie kan besloten worden of hervaccinatie op dat moment nodig is. Het is dus wel een inschatting van diegene die de test uitvoert en dus subjectief.

Wanneer titerbepaling uitvoeren?
De test is pas betrouwbaar na de basisvaccinatie ( pup/kitten-cyclus + booster op 1 jaar ), en dus vanaf een leeftijd van 1 jaar. Aangezien na de basisvaccinatie de veel vaccins 3 jaar werkzaam zijn, is deze test pas nuttig op het moment dat een hervaccinatie nodig zou zijn, dus vanaf het 4e jaar.

Hoe gaat de titerbepaling in zijn werk?
U maakt bij ons een afspraak voor een titerbepaling (VacciCheck). Het huisdier hoeft niet nuchter te komen. Net als bij een vaccinatie zal de dierenarts uw dier eerst lichamelijk onderzoeken. Voor de titerbepaling zullen wij bloed afnemen ( enkele druppels zijn al voldoende). Dezelfde dag wordt de VacciCheck nog ingezet. De uitslag van de VacciCheck zal telefonisch met u worden besproken. Is de bescherming nog voldoende dan kan afhankelijk van de hoogte van de uitslag de vaccinatie voor 1 of meerdere jaren worden afgetekend. Blijkt de bescherming onvoldoende, dan kunt u een afspraak maken voor de benodigde vaccinaties.

Hoelang is de uitslag geldig?
Het is goed om te beseffen dat een goede titer op het moment van de bloedafname altijd een momentopname van de immuniteitsstatus is en dat dit dus geen garantie geeft over de duur van deze immuniteit. Als een goede titer gevonden wordt, dan kan besloten worden om, afhankelijk van de uitslag, nog 1 of meerdere jaren te wachten met hervaccinatie. Zoals boven genoemd is het een inschatting van diegene die de test uitvoert.

Zijn er nadelen?
Er kan geen titerbepaling worden gedaan voor de ziekte van Weil en Kennelhoest bij de hond. Deze entingen moeten dus wel jaarlijks worden herhaald.
Daarnaast is de uitslag gebaseerd op een met het oog af te lezen kleurintensiteit: dit is subjectief en gevoelig voor variatie.

Mag een dier in het pension?
Dierenpensions zijn door regelgeving verplicht om alleen honden en katten op te vangen die goed beschermd zijn tegen respectievelijk hondeziekte/parvo/leverziekte en kattenziekte/niesziekte.
Voor dieren waarbij afgeweken wordt van de normale vaccinatieschema's en middels titerbepaling de immuniteit wordt geschat, moet de dierenarts een verklaring afgeven dat het dier voldoende immuniteit heeft.

Wat zijn de kosten?
De kosten voor de titerbepaling (VacciCheck) zijn 52.50 euro. Dit is inclusief bloedafname, maar exclusief de vaccinatie tegen ziekte van Weil en als gewenst Kennelhoest. Deze kosten komen er dan nog bij.

Wilt u een titerbepaling laten uitvoeren of heeft u nog vragen na het lezen van deze brief, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in