Dierenkliniek Assen
 

Medische informatie

Een korte uitleg over medische ingrepen...

Laparoscopisch opereren

In plaats van de operatie uit te voeren via een opening in de buikwand, wordt bijlaparoscopie de ingreep onder cameratoezicht in de buik uitgevoerd. Deze nieuwe techniek is overgenomen van de humane chirurgie. Via twee kleine sneetjes van 1⁄2 cm kan met een video-scoop en speciaal instrumentarium in de buik geopereerd worden, zonder dat deze helemaal opengemaakt hoeft te worden. Ook onze ervaring is dat dieren na een laparoscopische ingreep veel sneller fit zijn en minder pijn hebben. Het een fantastische techniek en in onze ogen een grote verbetering ten opzichte van de klassieke methode.

Laparoscopie wordt bij ons routinematig gedaan voor castreren van teefjes (sterilisatie) en het verwijderen van niet ingedaalde testikels (cryptorchidie) bij reuen.

Help, mijn hond heeft chocola gegeten!

Chocolade intoxicatie calculator

Chocola kan vergiftigingsverschijnselen geven bij de hond omdat er de stof theobromine in zit. Hier zijn honden erg gevoelig voor. Of uw hond klachten zal ontwikkelen na het eten van chocola hangt af van het lichaamsgewicht van uw hond, de hoeveelheid chocola die opgegeten is en het soort chocola. Om een inschatting te kunnen maken kunt u de onderstaande calculator gebruiken:

 1. vul het gewicht van uw hond in en selecteer kg. (lbs. is een amerikaanse maat)
 2. kies het soort chocola dat opgegeten is, of wat er het meeste op lijkt.
 3. schat de hoeveelheid chocola dat is opgegeten en selecteer gm (=gram) (oz. is een amerikaanse maat)
 4. klik op "calculate"

De calculator geeft een schatting van het toxiciteits-niveau. Bij "moderate" of "severe" is het belangrijk om contact op te nemen met onze praktijk !

Let op!
Theobromine wordt niet afgebroken maar stapelt zich op in het lichaam: Als uw hond eerder chocolade gegeten heeft is de kans op verschijnselen groter!

 

Bereken de kans op verschijnselen

AVG: de nieuwe privacywetgeving


Waarom hebben we uw gegevens nodig:

Kort gezegd voor identificatie van u en uw huisdieren, documentatie van ons handelen en communicatie met u.
Om een klantenkaart aan te maken hebben we een aantal gegevens van u nodig. Met de klantenkaart kunnen we bijhouden welke diensten we aan u verleend hebben. Met deze gegevens kunnen we met u communiceren via post, telefoon of e-mail.
Aan deze klantenkaart voegen we de patiëntenkaart van uw huisdieren toe. Op deze kaart houden we de medische gegevens van uw huisdier bij en houden we hier bij welke medicatie er is voorgeschreven.
Ook moeten we uw financiële historie bijhouden. Dit laatste ook omdat wet- en regelgeving ons verplicht deze gegevens te bewaren.


Welke gegevens vragen we van u?

Voor het aanmaken van een klantenkaart vragen we:
Naam, adres, postcode en woonplaats (NAW), telefoonnummer (’s) waarop we u kunnen bereiken en uw E-mailadres.

Van uw huisdier vragen we:
Naam, diersoort, ras, geslacht, geboorte datum, chipnummer (indien aanwezig), lichaamsgewicht, kleur, vachttype en of er een huisdierverzekering is afgesloten.


Moet u deze gegevens afgeven?

Daar is geen verplichting toe, maar dan kunnen we u niet helpen.
Met het afgeven van de bovenstaande gegevens geeft u uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te verwerken en te bewaren.


Wat doen we met uw gegevens?

Deze worden opgeslagen in onze praktijk management software. Ze worden uitsluitend gebruikt voor het doel waar u ze voor heeft afgegeven.
Klantgegevens worden verwijderd indien ze langer dan 7 jaar niet meer actief zijn.


Delen we uw gegevens met andere partijen?

Ja, wij werken samen met een aantal partijen:

 • Onze praktijk software is een cloud-based programma van de firma Idexx-Animana. In onze opdracht verwerken en bewaren zij uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze aan hen zijn toevertrouwd. Zij gebruiken de aangeboden data wel in geanonimiseerde vorm voor analyse en statistiek doeleinden.

 • Uw NAW en diergegevens worden gebruikt door verwerkingspartners zoals externe laboratoria, humane apotheek en farmaceuten, als we speciaal voor uw dier medicijnen moeten aanvragen. Dit in overleg en met toestemming van u.

 • De praktijken in onze diensten groep: Dierenartspraktijk Anna Deen en Dierenkliniek de Roldertoren en de verwijskliniek De Tweede Lijn kunnen bij spoedgevallen zonder onze tussenkomst de patiëntgegevens inzien van uw huisdier, echter niet uw klantgegevens. Dit is echter alleen mogelijk na uw uitdrukkelijk verzoek door het geven van uw postcode en huisnummer.

 • Indien wij uw huisdier doorverwijzen naar een veterinair specialist kunnen we uw klantgegevens en patiëntgegevens naar hen doorsturen. Dit ook uitsluitend op uw uitdrukkelijk verzoek.

 • Voor het sturen van gepersonifieerde oproepkaarten gebruiken wij de firma Personal Card. Zij verwerken uw NAW gegevens en de naam, diersoort en vaccinatieoproep-gegevens voor het aanmaken van herinneringskaarten. Deze gegevens worden door hen niet bewaard.

 • Via de firma Vetstoria bieden we de mogelijkheid om on-line afspraken te maken. Middels hun platform krijgt u beperkte toegang tot onze agenda. De gegevens die u invult bij het maken van een afspraak zorgen dat u en uw huisdier in ons systeem gevonden kunnen worden om vervolgens op de door u gekozen datum en tijd in de agenda gezet te worden. Uw e-mail adres wordt gebruikt om een bevestiging te sturen. Indien u nog niet bij ons bekend bent wordt u anoniem vermeld als “nieuwe klant”. Als u zich meld voor de afspraak wordt uw klantenkaart aangemaakt en u op uw uitdrukkelijk verzoek in ons bestand opgenomen.

 • Bij het op uw verzoek plaatsen van een ID chip geeft u toestemming om deze via ons te registreren bij de Nederlandse Databank voor Gezelschapsdieren.

Met alle betrokken partijen hebben we, indien van toepassing, een verwerkingsovereenkomst gesloten, wat inhoudt dat ook zij verklaren volgens de nieuwe AVG richtlijnen te werken. Zij staan er voor in dat uw gegevens goed beveiligd zijn.


Zijn uw gegevens veilig?

Wij zorgen voor beveiliging van uw gegevens op verschillende manieren:

 • Communicatie met de server waar onze software op draait via een beveiligde verbinding, IP gecontroleerd en uitsluiten toegankelijk met wachtwoorden.

 • Onze computersystemen worden 24/7 gemonitord door een ICT bedrijf om ze up to date te houden en om technische mankementen voor te zijn.

 • Ons netwerk wordt afgeschermd van potentiele indringers door een professionele managed-firewall oplossing die 24/7 gemonitord wordt.


Het blijven uw gegevens!

U heeft ten alle tijden het recht op inzage in uw gegevens en de mogelijkheid om uw gegevens te laten verwijderen of door te sturen naar een andere partij ( dataprobabiliteit ).
Na identiteitscontrole wordt er met u bepaald om welke gegevens het gaat en wat er mee moet gebeuren.

Titerbepaling: zinvol alternatief voor vaccineren?

Vaccineren
Vaccineren is een belangrijk onderdeel om uw hond te beschermen tegen ziektes. Dankzij vaccinaties komen ziektes zoals besmettelijke leverziekte, hondenziekte en kattenziekte nauwelijks meer voor in Nederland. Hoewel in onze ogen de vaccinatie zeer veilig en zeer effectief is, is er een toenemende vraag om zo min mogelijk vaccinaties te geven. De intervallen tussen vaccinaties worden meestal door de fabrikant aangegeven om bescherming te garanderen. Een andere manier om de bescherming te bepalen is de titerbepaling.

Wat is een Titerbepaling?
Bij deze snel-test wordt er bloed afgenomen. Bij de hond word hierin de hoeveelheid antilichamen tegen Parvo, Hondenziekte en Besmettelijke leverziekte aangetoond. Bij de kat worden de hoeveelheid antilichamen tegen Kattenziekte en 2 veroorzakers van Niesziekte bepaald. De test geeft een kleurreactie bij aanwezigheid van antistoffen. Aan de hand van de intensiteit van de kleurreactie kan besloten worden of hervaccinatie op dat moment nodig is. Het is dus wel een inschatting van diegene die de test uitvoert en dus subjectief.

Wanneer titerbepaling uitvoeren?
De test is pas betrouwbaar na de basisvaccinatie ( pup/kitten-cyclus + booster op 1 jaar ), en dus vanaf een leeftijd van 1 jaar. Aangezien na de basisvaccinatie de veel vaccins 3 jaar werkzaam zijn, is deze test pas nuttig op het moment dat een hervaccinatie nodig zou zijn, dus vanaf het 4e jaar.

Hoe gaat de titerbepaling in zijn werk?
U maakt bij ons een afspraak voor een titerbepaling (VacciCheck). Het huisdier hoeft niet nuchter te komen. Net als bij een vaccinatie zal de dierenarts uw dier eerst lichamelijk onderzoeken. Voor de titerbepaling zullen wij bloed afnemen ( enkele druppels zijn al voldoende). Dezelfde dag wordt de VacciCheck nog ingezet. De uitslag van de VacciCheck zal telefonisch met u worden besproken. Is de bescherming nog voldoende dan kan afhankelijk van de hoogte van de uitslag de vaccinatie voor 1 of meerdere jaren worden afgetekend. Blijkt de bescherming onvoldoende, dan kunt u een afspraak maken voor de benodigde vaccinaties.

Hoelang is de uitslag geldig?
Het is goed om te beseffen dat een goede titer op het moment van de bloedafname altijd een momentopname van de immuniteitsstatus is en dat dit dus geen garantie geeft over de duur van deze immuniteit. Als een goede titer gevonden wordt, dan kan besloten worden om, afhankelijk van de uitslag, nog 1 of meerdere jaren te wachten met hervaccinatie. Zoals boven genoemd is het een inschatting van diegene die de test uitvoert.

Zijn er nadelen?
Er kan geen titerbepaling worden gedaan voor de ziekte van Weil en Kennelhoest bij de hond. Deze entingen moeten dus wel jaarlijks worden herhaald.
Daarnaast is de uitslag gebaseerd op een met het oog af te lezen kleurintensiteit: dit is subjectief en gevoelig voor variatie.

Mag een dier in het pension?
Dierenpensions zijn door regelgeving verplicht om alleen honden en katten op te vangen die goed beschermd zijn tegen respectievelijk hondeziekte/parvo/leverziekte en kattenziekte/niesziekte.
Voor dieren waarbij afgeweken wordt van de normale vaccinatieschema's en middels titerbepaling de immuniteit wordt geschat, moet de dierenarts een verklaring afgeven dat het dier voldoende immuniteit heeft.

Wat zijn de kosten?
De kosten voor de titerbepaling (VacciCheck) zijn 52.50 euro. Dit is inclusief bloedafname, maar exclusief de vaccinatie tegen ziekte van Weil en als gewenst Kennelhoest. Deze kosten komen er dan nog bij.

Wilt u een titerbepaling laten uitvoeren of heeft u nog vragen na het lezen van deze brief, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Bijwerking Diergeneesmiddelen.

 

Naar aanleiding van alle commotie in de media over het anti-parasietenmiddel Bravecto willen wij hier graag een reactie op geven.

Bijwerking:

Bij nagenoeg alle (dier-) geneesmiddelen is er sprake van bijwerkingen. Dit is niet vreemd want het middel grijpt in op het lichaam van de patiënt voor het gewenste effect en dit betekend dat er bijwerkingen kunnen optreden. Bijwerkingen treden op als het middel op de verkeerde wijze wordt toegediend, als de dosering niet klopt of als het gegeven wordt in combinatie met andere middelen. Ook als de toestand van de patiënt sterk afwijkend is kan het zijn dat (dier-) geneesmiddelen anders werken dan de bedoeling is. Maar soms treden bijwerkingen ook op bij correct gebruik van een middel. 

Veiligheid:

Voordat een (dier-) geneesmiddel op de markt komt moet de fabrikant o.a. aantonen:

 • dat het middel effect heeft.
 • dat het middel veilig is.

Voor "vrije" producten zijn de regels veel minder streng.

Veilig betekent dat het middel, indien het op de juiste manier wordt toegediend en in de juiste dosering, geen nare bijeffecten geeft. Omdat ieder individu anders is kan het toch zijn dat er incidenteel toch bijwerkingen optreden, al is het middel veilig bevonden en dus als (dier-) geneesmiddel is geregistreerd.

Het incidenteel optreden van bijwerkingen wordt geclassificeerd als:

 • zeldzaam: tussen 1 op de 1000 en 1 op de 10.000 gevallen
 • zeer zeldzaam: minder dan 1 op de 10.000 gevallen.

Ongewenste werking:

Het is belangrijk dat als er ongewenste effecten optreden bij het gebruik van een middel, er gekeken wordt naar de oorzaak. Zeker bij ernstige bijwerkingen is het heel belangrijk dat het niet blijft bij vermoedens, maar dat er goed onderzoek plaatsvindt naar de oorzaak. 

Daarnaast moeten deze bij-effecten geregistreerd worden zodat er ook landelijk en zelfs internationaal een overzicht ontstaat of er aanpassingen in het gebruik of de registratie van een product moeten plaatsvinden. Dit door een onafhankelijke organisatie die geen belang heeft in het betroffen middel.

U kunt helpen:

U als huisdier eigenaar kunt helpen om bijwerkingen in kaart te brengen. U kunt ze bij Bureau Diergeneesmiddelen rechtstreeks melden : www.cbg-meb.nl of via uw dierenarts.

Niet doen:

Indien er bij uw huisdier bijwerkingen optreden bij gebruik van een specifiek middel is het als eerste af te raden het middel nogmaals te gebruiken. Wij kunnen dan helpen met het zoeken naar een alternatief.

Antibioticum gebruik bij huisdieren

Op 1 januari 2013 is de wet omtrent antibioticum-gebruik bij huisdieren veranderd. Dit om een toenemende antibioticum resistentie van bacteriën tegen te gaandoor de beschikbare middelen verstandig en terughoudend in te zetten. Wij werken hier graag aan mee. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop wij werken:

 1. Er mag géén antibioticum meer worden voorgschreven of worden meegegeven zonder dat we de patiënt gezien hebben én een diagnose hebben gesteld die het gebruik van antibioticum rechtvaardigd. Ook als in het verleden een zelfde probleem succesvol is behandeld met antibioticum, moet het dier eerst door ons onderzocht worden.
 2. Bij onderzoek zal gekeken worden of er sprake is van een echte bacteriële aandoening. In sommige gevallen kan dit gelijk gedaan worden: b.v. bij huid- of oorontstekingen.
 3. Er wordt in eerste instantie een eerste keuze antibioticum gebruikt, dat werkzaam is tegen de meest voorkomende bacteriën bij de gevonden aandoening. Wij houden hiervoor het formularium van de apotheek diergeneeskunde aan.
 4. Indien er onvoldoende resultaat is of als wij vinden dat er een ander antibioticum gebruikt moet worden, dan wordt er altijd eerst bacteriologisch onderzoek gedaan om aan te tonen om welke bacterie het gaat en voor welk antibiotium deze gevoelig is. Dit brengt uiteraard voor u extra kosten met zich mee.
×

Log in